Termeni si conditii

Shape Image One

In prezentul document, termenii folosiți vor avea, înțelesurile specificate mai jos

SITE: reprezintă site-ul Internet aparținând S.C. Aim High Engineering S.R.L, care se afla la adresa www.aimhigh.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind serviciile oferite de către AIM.

AIM: reprezintă societatea S.C Aim High Engineering S.R.L., cu sediul in Harghita, Localitate: Sat Izvoru Muresului, Strada Fazakas, Nr.289, înregistrata la Registrul Comerțului din Romania sub nr. J19/151/2019 si având Codul Unic de Înregistrare RO39646032.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează site-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat termenii si conditile prezentului site, îndeplinind in acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezintă utilizarea site-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si al legislației in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii SC Aim High Engineering S.R.L.

 Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre AIM, serviciile comercializate de acesta, ale partenerilor săi cat si alte informații ca fiind de interes pentru utilizatori.

Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor, in mod gratuit, SC Aim High Engineering S.R.L își rezerva dreptul de a implementa anumite servicii pe site ce vor fi oferite contra cost utilizatorilor.

SC Aim High Engineering S.R.L este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra site-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia.

Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala, prevăzute de legislația in vigoare si se obliga sa acceseze si sa utilizeze site-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuziva.

SC Aim High Engineering S.R.L. nu este si nu poate fi făcuta responsabila pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site.

SC Aim High Engineering S.R.L își rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informație de pe site. Utilizatorii pot găsi informații detaliate accesand societatea SC Aim High Engineering S.R.L prin contact telefonic sau e-mail.

SC Aim High Engineering S.R.L nu răspunde la nicio pretentie in cazul in care aceasta e cauzata direct de nerespectarea Termenilor si condițiilor si nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

            SC Aim High Engineering S.R.L cere acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie păstrate si prelucrate in cadrul companiei. Informatiile pe care ni le transmiteti sunt tratate cu maxima confidentialitate si exclusiv in scopurile pentru care au fost difuzate.

Orice prelucrare a datelor Dumneavoastra cu caracter personal se va face cu respectarea Politicii privind protectia datelor cu caracter personal, si numai cu acceptul D-vstra exprimat  anterior, telefonic sau pe e-mail.

Pentru alte informatii se poate accesa baza legala ce urmeaza:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  • Legea nr. 148/2000 privind publicitatea.
  • Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare.
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.
  • Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
Copyright © 2018-2020 SC Aim High Engineering S.R.L Powered by Create Web Design All Rights Reserved.